Sol·licitud de participació en projectes ERASMUS+ 2018-2019

Dirigit a alumnes de GM i alumnes de 1r de GS que hagin realitzat un cicle formatiu de GM.

Documentació a entregar:

  • Fotocòpia DNI/NIE/Passaport
  • Targeta sanitària europea
  • C.V. segons plantilla Europass en anglès
  • Carta motivació en anglès
  • Passaport de les llengües segons model Europass
  • FOTOCOPIA DEL CERTIFICADO  DE NOTAS DE 1r CURSO
  1. Cumplimentar el CV Europass, en inglés. https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae
  2. Una carta de motivación, en inglés (Cover letter) https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/cl/compose

NOTA: Tots els documents s’han d’enviar  abans del dia 13 de Novembre, escanejats al correu:

proyectoseuropeos(arroba)ausiasmarch.net

València, 6 de Novembre de 2018

Coordinadors de Projectes Europeus