Renovació Instal.lació lumínica

adjunto: 

Benvolguts alumnat, professorat, mares i pares del CIPFP AUSIAS MARCH

 

            Us comuniquem que per part de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport,  es va a renovar l’actual instal·lació lumínica de l’edifici per una energèticament més eficient, consistent en làmpades de tecnologia LED. L’actuació s’emmarca dins el Pla d’estalvi i eficiència energètica, foment de les energies renovables i l’autoconsum en els edificis, infraestructures i equipaments del sector públic de la Generalitat, aprovat per Acord del Consell de 16 de desembre de 2016.  L’objectiu d’aquesta millora es dotar-se d’instal·lacions més eficients energèticament, de forma que es reduesca el consum d’energia, a la vegada que es protegeix el medi ambient amb l’ús d’una tecnologia menys contaminant, que usa menys recursos.

 

            L’actuació consisteix tant en la substitució de les làmpades existents per altres amb tecnologia LED, el consum elèctric de les quals és notòriament inferior, així com en la implantació de sistemes d’aprofitament de la llum natural, instal·lant sensors que detecten la intensitat de la llum natural i en funció d’aquesta es regule proporcionalment i de manera automàtica, la quantitat de llum artificial necessària, la qual cosa permetrà, per tant, reduir el consum elèctric. El projecte té un cost de 37.581,05 €, cofinançat per la Generalitat Valenciana i la Unió Europea, a través dels fons FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament Regional), aportant cada administració un 50%. L’objectiu es reduir el consum anual d'energia en un mínim del 20% en vistes a l'any 2020 i, en conseqüència, contribuir a la reducció de gasos d'efecte hivernacle, en consonància amb els objectius en matèria energètica de la Unió Europea.

 

            L’empresa procurarà realitzar els treballs de renovació de la instal·lació destorbant el mínim possible el funcionament normal del centre, tot i això vos demanen disculpes per endavant per les molèsties que es puguen ocasionar. Al mateix temps vos comunique que  la durada prevista dels treballs  serà d’un mes.

 

Si voleu més informació, podeu consultar: